Jin Houng Fuh (Chuzhou) Conveying Equipment Co., Ltd.

Jin Houng Fuh (Chuzhou) Conveying Equipment Co., Ltd.
No. 345, Suzhou Rd.
Chuzhou City, 23900
China, PRC

Phone: 86-550-3075885

Larry Liu
86-550-3075885
up